יום עיון לזכר פרופ' דב צ'רניחובסקי ז"ל

20.06.2021

צפו בשני מושבי יום העיון
דברים לזכרו של פרופ' דב צ'רניחובסקי ז"ל ואי שוויון גיאוגרפי במערכת הבריאות