רווחה בזמן מלחמה: כיצד מתמודדת ישראל עם צרכים חברתיים במהלך המלחמה?

24.10.2023

פרופ' ג'וני גל, ראש תוכנית מדיניות הרווחה במרכז, דן בוובינר  (באנגלית) בהתמודדות של ישראל עם צורכי הרווחה בזמן המלחמה