הודעה לעיתונות: עמותות בתחום הרווחה בישראל – תמונת מצב