מה בין צמיחה כלכלית ואי שוויון בהכנסות?

04.11.2019

הקשר בין צמיחה ובין אי שוויון הוא סוגיה לא פתורה המעסיקה כלכלנים רבים. האם צמיחה כלכלית מעמיקה את אי השוויון בהכנסות או שהכול נהנים מפירותיה? האם אי שוויון בהכנסות מחליש את הצמיחה הכלכלית או מעודד אותה? הכנס השנתי ע"ש הרברט מ' סינגר לשנת 2019 של מרכז טאוב (לחצו להרשמה) ידון בשאלות הללו ויבחן את היחסים שבין צמיחה כלכלית ובין אי שוויון בהכנסות, הן ברמה הבין-לאומית והן בהקשר המקומי.

הקונפליקט בין צמיחה לאי שוויון מקורו בראש ובראשונה בהבנה שמחד גיסא תמריצים המעודדים צמיחה כלכלית מובילים בהכרח להעמקת אי השוויון, אך מאידך גיסא אי השוויון עלול לפגוע בצמיחה הכלכלית עקב הפגיעה האפשרית ביכולת המימוש של הפוטנציאל האנושי במלואו.

מחקרים כלכליים גורסים כי על מנת לעודד אנשים למצות את יכולותיהם ולהגביר את הפרודוקטיביות שלהם, יש ליצור מנגנונים שיתגמלו מצוינות ופרודוקטיביות. מנגנונים כאלה יעודדו חשיבה חדשנית וישפרו את הפריון, ובסופו של דבר יביאו לצמיחה כלכלית. עם זאת, התוצאה הישירה של מערכת תגמולים כזאת היא שחלק מהאנשים בהכרח יקבלו יותר מאחרים. כלומר, מערכת תגמולים מובילה מעצם טבעה להעמקת אי השוויון.

אבל לכל מטבע יש שני צדדים. גם אם יש אמת בטענה שאי שוויון הוא כלי הכרחי לעידוד הצמיחה, חשוב להבין שהוא עשוי באותה מידה לבלום אותה. כך, כשלי שוק שונים מקשים את גישתם של אלה המשתייכים לשכבות החלשות למערכת ההשכלה הגבוהה, ובכך מונעים מהם הזדמנות לרכוש מיומנויות וכישורים חשובים שיאפשרו להם למצות את יכולותיהם ולתרום לכלכלה. במילים אחרות, פערים חברתיים מונעים מאנשים רבים לממש את הפוטנציאל שלהם ובכך פוגעים בצמיחה הכלכלית.

מערכת היחסים המורכבת בין צמיחה כלכלית ובין אי שוויון בהכנסות משתקפת גם במחקרים שנערכו בנושא, אשר התקשו להגיע למסקנות חד-משמעיות. הספרות המחקרית לא הצליחה להוכיח עד כה קשר ישיר או אפילו קשר סיבתי בין שתי התופעות החברתיות הללו. מלבד זאת, חשוב להבין כי הקשר בין שני המשתנים הללו תלוי במידה רבה באופן שבו אנו בוחרים להגדיר אותם. למשל, מהו המדד הטוב ביותר למדידת אי שוויון – האם יש למדוד אותו לפי ההכנסה נטו או לפי ההכנסה הפנויה (לפני התערבות המדינה או אחריה)? האם יש למדוד את הצמיחה בטווח הקצר או בטווח הארוך? האם אי השוויון מהותי יותר בחלק התחתון של התפלגות ההכנסה או דווקא בקרב אלה שהכנסתם גבוהה, יחסית?

הכנס השנתי ע"ש הרברט מ' סינגר לשנת 2019 של מרכז טאוב, "צמיחה ו/או אי שוויון? היערכות לעתיד", יעסוק בשאלות הללו ובשאלות חשובות נוספות בדבר הקשר שבין צמיחה לבין אי שוויון במדינות מפותחות. המושב הראשון ייפתח בהרצאותיהם של הנואמים המרכזיים של הכנס, פרופ' דייוויד וייל ופרופ' ג'אנט גורניק, שיציגו סקירה רחבה על היחסים שבין צמיחה ובין אי שוויון ויסבירו כיצד ניתן למדוד ולהבין אי שוויון במדינות מפותחות.

המושבים הבאים יעסקו בשוק העבודה העתידי ובמערכת החינוך. במסגרת זו יידונו השאלות הבאות: האם שוק העבודה העתידי מעודד את המשך הצמיחה הכלכלית של ישראל? האם הוא צפוי להעמיק את אי השוויון בהכנסות ולהותיר מאחור עובדים בענפים מסוימים ובעלי מערך כישורים מסוים? כיצד יכולה מערכת החינוך לקדם צמיחה כלכלית ובה בעת לסייע בצמצום אי השוויון בהכנסות? האם מערכת החינוך של ישראל ערוכה להתמודד עם האתגרים הללו?

הצטרפו אלינו ב-14 בנובמבר לכנס מרתק על הקשר הסבוך בין שתיים מהתופעות המשפיעות ביותר על החברה והכלכלה בישראל, ועל הסיכונים וההזדמנויות הניצבים בפנינו. מצפים לראותכם!

פוסטים אחרונים

הכירו את ג'ים אנג'ל, יו"ר הדירקטוריון החדש של מרכז טאוב

28.07.2021

ג'ים אנג'ל הוא מומחה לשימור סביבתי בעל ניסיון רב-שנים בתמיכה במאמצים להגנה על נופים ברחבי העולם ובמאבק בשינוי האקלים. הוא

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

הטנגו של מדיניות משרד החינוך לצמצום פערים לימודיים וחברתיים באמצעות העדפה מתקנת

06.03.2016

הסיבה לשם המוזר של הרצאתי היא הדמיון הרב בין מדיניות הממשלה בנושא צמצום הפערים הלימודיים וחברתיים "שני צעדים קדימה, צעד

קראו עוד >
  • נחום בלס

מחשבות ראשוניות לקראת דיונים על רפורמה בחינוך העל-יסודי

01.07.2021

במבט ראשון נראה כי בריאיון שהעניק יו"ר ארגון המורים רן ארז לדה מרקר (27.6.21) הוא דוחה מכול וכול את הרעיונות

קראו עוד >
  • נחום בלס

משבר הקורונה והשפעתו על מערכות חינוך: תובנות ראשונות

10.05.2021

פרופ' אנדריאס שלייכר הוא מנהל לענייני חינוך ומיומנויות ויועץ מיוחד לענייני מדיניות חינוך למזכיר הכללי של ה- OECD , ועומד

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב