צוות המחקר של יוזמת מרכז טאוב לחקר ההתפתחות ואי השוויון בגיל הרך הציג את ממצאי המחקר האחרון בפני גופים שונים 13.01.2021

צוות המחקר של יוזמת מרכז טאוב לחקר ההתפתחות ואי השוויון בגיל הרך הציג את ממצאי המחקר האחרון בפני הרשות הארצית...

קראו עוד >
בנימין בנטל ושביט מדהלה הציגו לאנשי ארגון הג'וינט את מחקרם האחרון 06.01.2021

ראש תוכנית מדיניות הכלכלה במרכז טאוב פרופ' בנימין בנטל והחוקרת שביט מדהלה הציגו לאנשי ארגון הג'וינט את מחקרם האחרון, העוסק...

קראו עוד >