מסכמים שנה של פעילות במרכז טאוב 15.01.2023

דוח מצב המדינה 2021 בכל סוף שנה מפרסם מרכז טאוב את "דוח מצב המדינה" לאותה שנה. לאחר הפרסום אנחנו פונים...

קראו עוד >
הרצאה בפני המחלקה לפיתוח משאבים פיננסיים של הסוכנות היהודית בישראל 10.01.2023

19 נציגים מהמחלקה לפיתוח משאבים פיננסיים של הסוכנות היהודית בישראל ביקרו במרכז טאוב וקיבלו ממנהל המחקר פרופ' אלכס וינרב סקירה...

קראו עוד >
נחום בלס הוזמן להשתתף כחבר בוועדה ציבורית המייעצת ללמ"ס בנושא חינוך והשכלה 01.01.2023

ברכות לנחום בלס, ראש תוכנית מדיניות החינוך במרכז טאוב, שהוזמן להשתתף כחבר בוועדה ציבורית המייעצת ללמ"ס בנושא חינוך והשכלה! בתגובה...

קראו עוד >