התחולה המשפחתית של הכנסות ומסים

20.12.1985

המאמר מסכם את השלב הראשון של המחקר, ובו אנו מנתחים את המצב הקיים ובוחנים את התחלקות ההכנסות תוך הסתכלות על...

קראו עוד >
  • אורית אבן-שושן יורם גבאי

מדיניות פיסקלית

20.12.1985

צעדי המדיניות העיקריים שהופעלו בתחום המסים כללו החמרות מסוימות במסים הישרים והפחתות במסים העקיפים. השינויים האלה השפיעו, אמנם, בשוליים על...

קראו עוד >
  • יורם גבאי