הפער בין ההכנסות להוצאות והחובות של משקי בית בישראל

22.03.2018

המחקר בדק את הפער בין ההכנסות להוצאות של משקי בית בישראל, תוך בחינת מאפיינים כמו מעמד חברתי-כלכלי, גיל, מצב משפחתי...