שירותי רווחה אישיים – 1997

21.11.1997

תקציבי השירותים האישיים בשנות התשעים שונים לבלי היכר לעומת אלו של שנות השמונים, ברמתם אך במיוחד בהרכבם ובאופן מימונם. היקף...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים – 1997

20.11.1997

בישראל, כמו בכל מדינות הרווחה המערביות המודרניות, קיימת מערכת שירותים חברתיים המופעלים על-ידי מספר גורמים: ממשלה, מוסדות ללא כוונת רווח,...

קראו עוד >
  • ג'ימי וינבלט יוסף קטן יואל בלנקט נחום בלס יעקב קופ

ההוצאה החברתית והרכבה – 1997

20.11.1997

מעורבות הממשלה במתן שירותים (בייצורם הישיר או במימונם) ובהענקת תשלומי העברה מוצדקת בדרך כלל בטיעונים מוסריים, אידיאולוגיים ובטיעונים כלכליים טהורים....

קראו עוד >
  • יעקב קופ

תיאגוד בתי-חולים ציבוריים הישראל: הערכת ההתפתחות וחלופות למדיניות

20.11.1997

החוק לביטוח בריאות ממלכתי הסדיר - לטוב ולפעמים לרע - תחומים רבים במערכת הבריאות. אחד התחומים שנשאר פרוץ הוא עניין...

קראו עוד >