לחידוש דרכי הטיפול בעליה וקליטה

21.09.1988

בתום המחקר הוגש לסוכנות היהודית דין וחשבון מקיף, בשם "המחלקה לעלייה וקליטה בסוכנות היהודית: חלופות לשינוי 1987". הפרק המוצג כאן...

קראו עוד >
  • ישראל כץ

מגמות במערכת הבטחת הכנסה בשנים 1980-1987

21.09.1988

הגורם העיקרי להתפתחות זו הוא העלייה ברמות הממוצעות של הקיצבות בתחומים שונים של הבטחת הכנסה. המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי...

קראו עוד >
  • יהודה גבע

הוצאות הממשלה בתחום החברתי 1987-1988

20.09.1988

המודדים שניעזר בהם לניתוח מדיניות ההקצאה הם משקל ההוצאות החברתיות בתקציב (הכולל והרגיל) ובתוצר המקומי הגולמי; דפוסי הגידול במונחים ריאליים;...

קראו עוד >
  • יעקב קופ יואל בלנקט דלית נחשון-שרון