זהירות, פערים לפניך: אי שוויון בהכנסות בישראל

22.09.2014

סוגיית אי השוויון בהכנסות בישראל אינה חדשה. עם זאת, קיומו של אי שוויון בקבוצות שונות באוכלוסייה, לרבות מעמד  ביניים, מוכר פחות. מחקר...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב