צמצום אי-השוויון בבריאות: הניסיון הבינלאומי ויישומו לישראל

14.10.2008

חוק ביטוח בריאות ממלכתי בישראל הכיר לכאורה, לפחות מן ההיבט ההצהרתי, בחשיבות של ההתמודדות עם בעיית הפערים במערכת הבריאות. הדבר...

קראו עוד >
  • טוביה חורב

מערכת הבריאות – 2007

14.04.2008

תוחלת החיים בישראל היא מהגבוהות בעולם (במיוחד בקרב הגברים); ותמותת תינוקות נמוכה מהממוצע של מדינות OECD, אף כאשר שיעור היילודים...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

ניהולן הציבורי של קופות-החולים בישראל

14.02.2008

המחקר מציע שלוש חלופות להשגת היעד, ביסודן בקרה ציבורית מסודרת על הקופות לפי כללי המנהל הציבורי ובהתאם להוראות חוק ביטוח...

קראו עוד >