סוגיות מימון וכוח אדם במערכת הבריאות

14.12.2014

בשתי הבעיות הללו יש כדי לסכן את דירוגה הגבוה של ישראל במדדים של בריאות האוכלוסייה. בניגוד למגמות במערכות בריאות מפותחות...

מצב הבריאות ותקצוב המערכת בישראל בראי שיטת ה-DALYs

14.12.2014

בעוד המדדים המקובלים במערכת הבריאות בישראל ובכלל מבוססים לרוב על שיעורי תמותה, מדד ה-DALYs מבוסס על נטל תחלואה שנגרם הן...

יש רופא (או אחות) בסביבה?

14.07.2014

אפילו ההתקדמות הטכנולוגית העצומה לא שינתה עובדה בסיסית אחת בנוגע למערכת הבריאות – כדי לספק שירותי רפואה נחוץ כוח אדם...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

סוגיות עכשוויות במערכת הבריאות

14.03.2014

תוצאות אלו הן פועל יוצא של ההשקעה ארוכת השנים של המדינה בפיתוח רפואת המשפחה והטיפול בקהילה, בדגש חזק על בריאות...

קראו עוד >
  • ליאורה בוורס