הישגי מערכת החינוך בישראל: מבט-על

29.12.2022

תקציר המחקר של ראש תוכנית מדיניות החינוך במרכז טאוב, נחום בלס, מציג ממצאים המצביעים על שינויים חיוביים שחלו במערכת החינוך...

מערכת הבריאות בישראל: מבט-על

29.12.2022

דעיכתה היחסית של הקורונה בשנת 2022 והכניסה לעידן "הנורמלי החדש" אפשרה לאנשי משרד הבריאות ולשאר בעלי העניין להתפנות לטיפול בסוגיות...

מערכת הרווחה בישראל לאחר משבר הקורונה: מבט-על

29.12.2022

תקציר בתקופת הקורונה הגיעה ההוצאה החברתית בישראל לשיא של יותר מ-20% מהתוצר. בשנת 2021 היא עדיין הייתה גדולה מכפי שהייתה...

מגמות עכשוויות בנישואים וגירושים בישראל

29.12.2022

תקציר המחקר מציג את התמורות והמגמות בשיעורי הנישואים והגירושים בקבוצות אוכלוסייה שונות בישראל. הממצאים מצביעים על שינוי בדפוסים אלו בעיקר...

באושר ובעושר? פרמיית הנישואים בשוק העבודה בישראל

29.12.2022

תקציר חוקרי מרכז טאוב מיכאל דבאוי, פרופ' גיל אפשטיין ופרופ' אבי וייס בדקו את הקשר בין נישואים לשכר ומצאו שכמו...

שוק העבודה בישראל: מבט-על

29.12.2022

תקציר חוקרי מרכז טאוב מיכאל דבאוי, פרופ' גיל אפשטיין ופרופ' אבי וייס בחנו את מצבו של שוק העבודה בישראל בעקבות...

מגמות מאקרו-כלכליות: מבט-על

29.12.2022

מחקרם של פרופ' בנימין בנטל וד"ר לביב שאמי מציג תמונה אופטימית למדי של המשק הישראלי, שהתייצב וחזר למצב שהיה בו...