חנוך לנער על פי דרכו: מבדיל ומאחד במערכת החינוך

31.08.2000

החברה בישראל, כהרבה חברות אחרות, היא הטרוגנית מאד. ראשית, בולטת בה החלוקה הלאומית, בין רוב יהודי ומיעוט ערבי גדול; ובתוך...