מגזר ההתנדבות ומוסדות ללא כוונת רווח

21.02.1985

 היקפו המרשים והאתגר לשיפורו ולהרחבתו האפשרית בתחומים שבהם טמון כוחו, מחייבת ניתוח יסודי של מהותו, תפקודו ואפשרויות קידומו בתנאים נתונים ומשתנים...

קראו עוד >
  • רפאל רוטר נירה שמאי פרנסיס ווד דוד גליקסברג

שילוב תכניות הסיוע לצעירים

21.02.1985

משוחררי הצבא, שהיו מנותקים מספר שנים מהחיים האזרחיים, מתקשים להתארגן מבחינה כלכלית ללא סיוע מוסדר. החברה מכירה בתפקיד המוטל עליה...

קראו עוד >
  • אסף רזין

השירותים בשנות השמונים – נקודת תפנית

20.02.1985

בשנים שלו, יותר מאשר בעשור הקודם, נתקלים מעצבי המדיניות בפני מגבלת משאבים חמורה. ברוב השנים נאבקו מגזרים שונים על נתחי...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים – 1984

20.02.1985

הבנת הארועים בשנים אלו בצריכה הרחבת היריעה לתקופה שרוכה יותר, ולכן נציג את הנתונים ואת הניתוח תוך התייחסות להוצאה בשנתיים...

קראו עוד >
  • גור עופר יעקב קופ יואל בלנקט

יישום המלצות ועדת עציוני

20.02.1985

בעבודה זו אנו מבקשים לבדוק את המשמעות התקציבית והכלכלית של יישום המלצות הוועדה, ולבחון אילו השלכות היו לכך על מערכת...

קראו עוד >
  • מנחם שפיגל דלית נחשון-שרון

סובסידיות למוצרי יסוד – מחיר ותמורה

20.02.1985

עקב כך מהווה הסובסדיות למוצרי יסוד מכשיר יעיל להקלת הנטל הכלכלי המועמס על משפחות עניות בישראל. המאמר מופיע כפרק בפרסום...

קראו עוד >
  • אפרים צדקה