שינויים דמוגרפיים ושירותים חברתיים בריכוזים העירוניים הגדולים

22.11.1989

בשנה שחלפה התווספו שני נדבכים חשובים בלימוד הנושא. הנדבך האחד הוא המבנה הדמוגרפי כמגדיר ביקוש לשירותים ציבוריים, והשני - איפיון...

קראו עוד >
  • יעקב קופ יואל בלנקט דלית נחשון-שרון

הוצאות הממשלה בתחום החברתי, 1988-1989

20.11.1989

הממדים הללו נסקרים הן בנקודת הזמן האמורה, והן על רקע הגדלים המקבילים בעבר, ובעיקר על-פני שנות השמונים. המאמר מופיע כפרק...

קראו עוד >
  • יעקב קופ יואל בלנקט דלית נחשון-שרון