אי-שוויון במערכת החינוך: ישראל 2009 – תמונת מצב

27.12.2009

במיוחד בולט יתרונו של המגזר העברי בהשתתפות בחינוך הקדם-יסודי, בחינוך התיכוני ובחינוך הגבוה. במהלך השנים חל תהליך רציף של צמצום...

חשיבות הכנסות הנשים לאי השוויון בהכנסות בקרב משקי הבית בישראל

13.12.2009

המחקר באנגלית המדיניות הציבורית והמגזר השלישי נוטים לעודד מגמה זו באמצעות הקלות מס לנשים עובדות, שוויון הזדמנויות בתעסוקה, מעונות יום...

קראו עוד >
  • איל קמחי