יד מושטת לעזרה: תקציב הרווחה בישראל

15.09.2016

ההוצאה הממשלתית על רווחה חברתית ממומשת בשתי דרכים: הראשונה היא תשלומי קצבאות שנועדו להבטיח ביטחון סוציאלי לכל אזרחי ישראל, והשנייה...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

הקשר בין פריון העבודה לשכר במשק

10.09.2016

בסוף שנת 2015 השכר הריאלי ברוטו במגזר העסקי היה דומה לשכר בשנת 2001 . לעומת זאת, הפריון לעובד עלה במהלך...

קראו עוד >
  • גלעד ברנד

דמוגרפיה במערכת החינוך: מעברים בין הזרמים

05.09.2016

העבודה דנה בהתפתחויות הדמוגרפיות במערכת החינוך בישראל בשנים 2015–2000, ומתמקדת בסוגיית המעברים בין הזרמים השונים (בהתבסס על מעקב פרטני אחרי מוסדות...