שוויוניות וזמינות של שירותי רפואה דחופה בשלב טרום בית-חולים

22.12.2005

לתופעה זו יש השפעה על השוויוניות והנגישות לשירותים, וכן על יעילות השימוש בהם. לאחר למעלה מעשור מהחלת חוק ביטוח הבריאות...

קראו עוד >
  • קובי פלג

על הפרטה ועל חינוך

19.12.2005

טענה נוספת היא, שציבור ההורים מצדו "מצביע ברגלים" ומבטא את אי-שביעות רצונו ממערכת החינוך הציבורית על-ידי נטישתה והעברת ילדיו למערכות...

מערכת החינוך – 2005

19.12.2005

לעומת זאת חלו במערכת החינוך שתי התפתחויות חשובות, אשר השלכותיהן העתידיות עדיין אינן ברורות: הראשונה היא המשך יישום דו"ח שושני...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

יעילות ואיכות בבתי אבות סיעודיים: מלכ"רים לעומת מוסדות עסקיים

15.12.2005

לפיכך, לשאלות של יעילות בתי האבות ואיכות השירות שהם מספקים יש חשיבות רבה. התמקדנו בענף בתי האבות, אך ההרחבה מתבקשת...

קראו עוד >
  • ישראל לוסקי יהודית גבעון

הסקר החברתי – 2005

15.12.2005

אנו מציגים את תשובות הציבור לשאלות ששאלנו על רמת החיים, על מצב התעסוקה, על הביטחון האישי, ועל רמת שירותי החינוך...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

תשלומי העברה – מערכת הביטוח הלאומי – 2005

15.12.2005

חלק מהקצבאות ניתנות באופן אוניברסלי (קצבאות זיקנה וילדים), והאחרות מותנות בעמידה בקריטריונים ובמבחנים מוקדמים (כמו, למשל, הבטחת הכנסה וביטוח אבטלה)....

קראו עוד >
  • יעקב קופ

מערכת הבריאות – 2005

14.12.2005

החלק הראשון של הפרק (סעיף 2) הוא סקירה תמציתית של התפתחות מערכת הבריאות בתקופה האחרונה, כפי שעולה מנתונים שונים. הסקירה...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

היחסים בין שירותי הרפואה בקהילה ומערכת האשפוז

14.12.2005

שינויים בתוך המערכת ומחוצה לה, כגון: הזדקנות האוכלוסייה, עלייה בתוחלת החיים, עלייה בכמות החולים הכרוניים, הופעתן המתמדת של טכנולוגיות חדשות,...

קראו עוד >
  • יובל וייס יאיר בירנבאום שלמה מור-יוסף
טענו עוד...