תכנית מערכתית לטיפול שורש באתגרים הכלכליים-חברתיים המרכזיים של ישראל

21.02.2014

עיקרי התכנית: מעגל המדיניות הראשון: יצירת תמריצים והענקת כלים לעבודה מעגל המדיניות השני: יצירת סביבה תומכת ומסייעת מעגל המדיניות השלישי:...

קראו עוד >
  • דן בן-דוד

מגמות אינטרנציונליזציה במערכת החינוך בישראל

05.02.2014

מגמות הביזור וההפרטה בישראל, כבמדינות אחרות, יוצרות מערכת הטרוגנית ודינמית, המאופיינת במגוון כוחות הפועלים כדי לשנות ולהשפיע על המערכת כולה...

קראו עוד >
  • מירי ימיני