תעסוקה ושכר – 2007

22.04.2008

ההתאוששות מתבטאת בגידול שחל במדדים העיקריים בתחום זה: שיעור ההשתתפות בכוח העבודה האזרחי, שעמד בראשית העשור על 54 אחוז, עלה...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

הסקר החברתי – 2007

20.04.2008

הסקר נועד להצביע על תחושת הרווחה ותחושת הביטחון החברתי של הציבור בישראל ועל עמדותיו בסוגיות חברתיות שונות. גם השנה הקפדנו,...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

מערכת הביטחון הסוציאלי – 2007

20.04.2008

תכליתן לספק רשת הגנה לפרטים ולמשפחות, במקרים של העדר (או התמעטות) הכנסה מעבודה ו/או בשל הוצאות נוספות, בגין מגוון נסיבות....

קראו עוד >
  • יעקב קופ

שירותי הרווחה האישיים – 2007

20.04.2008

האחריות לפיתוח השירותים, לקביעת תוכנם ולמימונם מתרכזת בידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים ובידי מחלקות הרווחה ברשויות המקומיות, בעוד הספקת רוב...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

מערכת החינוך – 2007

15.04.2008

הסקירה פותחת בהצגת ההתפתחויות העיקריות והשינויים שחלו בעשור האחרון באוכלוסיית התלמידים והמורים במערכת החינוך. בסעיף השני של הסקירה אנו מתייחסים...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

מערכת הבריאות – 2007

14.04.2008

תוחלת החיים בישראל היא מהגבוהות בעולם (במיוחד בקרב הגברים); ותמותת תינוקות נמוכה מהממוצע של מדינות OECD, אף כאשר שיעור היילודים...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

סיכום הממצאים – הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2007

13.04.2008

הפרק סוקר את ממצאי המחקר של המרכז בנושאים הבאים: ההתפתחויות הכלכליות;  תעסוקה ושכר; הוצאות  הבריאות; שירותי הרווחה האישיים; מערכת הביטחון...

קראו עוד >
  • יעקב קופ ז"ל

הוצאות הממשלה על השירותים החברתיים – 2007

13.04.2008

עם זאת, דווקא על רקע השיפור הכללי, בולטת עוד יותר מצוקתן של שכבות אוכלוסייה מסוימות, שפירות הצמיחה הכלכלית אינם מחלחלים...

קראו עוד >
  • יעקב קופ ז"ל