זהירות, פערים לפניך: אי שוויון בהכנסות בישראל

22.09.2014

סוגיית אי השוויון בהכנסות בישראל אינה חדשה. עם זאת, קיומו של אי שוויון בקבוצות שונות באוכלוסייה, לרבות מעמד  ביניים, מוכר פחות. מחקר...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

בחזרה לעיקר: מצוקה חומרית בישראל

21.09.2014

ב”דוח מצב המדינה 2013” פורסם פרק מאת פרופ’ חיה שטייר, ראש תכנית מדיניות הרווחה במרכז טאוב וסוציולוגית באוניברסיטת תל אביב,...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

תקציב משרד החינוך בשנים 2014–2000: מגמות ובעיות

04.09.2014

לכאורה התקציב והדיונים סביבו פתוחים ושקופים לציבור, וכולם רשאים להביע את דעותיהם לגבי כל הנושאים הכלולים בו. אך למעשה אין...

משמעת בכיתה והישגי התלמידים

02.09.2014

מאז פרסום הדוח עלה נושא סביבת הלמידה לראש סדר היום הציבורי בתחום החינוך, אולם רק מחקרים מעטים עסקו בקשר בין...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב