ניידות בתחבורה והשפעתה על נגישות בישראל – מחקר השוואתי

21.10.2010

המחקר בוחן את מידת הניידות בתחבורה בישראל, בדגש על תושבי מטרופולין תל-אביב, המטרופולין הגדול בישראל, בהשוואה לערי מטרופולין אחרות בעולם...

קראו עוד >
  • יורם עידה גל טלית

על אחידות שכר המורים ומעמדם היחסי לעומת יתר השכירים

17.10.2010

המחקר הנוכחי בחן את הקשר בין סולם השכר האחיד והארצי של המורים, בו הטווח מצומצם יחסית בין השכר התחילי לשכר...

קראו עוד >

המחיר הדמוגראפי: שיעורי ילודה והישגים במבחנים בין-לאומיים

05.10.2010

בישראל שיעורי ילודה גבוהים מאד ביחס למדינות מפותחות. כתוצאה מכך, המשפחות הישראליות גדולות יחסית והצפיפות בכיתות גבוהה. שני משתנים אלו...