שירותי בריאות – 2004

22.12.2004

המערכת משיגה זאת באמצעות רמת המקורות הבלתי מבוטלת והאיכותית, בעיקר בתחום כוח האדם. האתגר העומד בפני המערכת, בהתמודדותה עם השינויים...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

סיכום ממצאים – הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2004

22.12.2004

ממצאים בנושאים הבאים: ההתפתחוחןת הכלכליות וההוצאה הממשלתית; חינוך; בריאות; שירותי רווחה אישיים; תשלומי העברה - מערכת הביטוח הלאומי; הסקר החברתי...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

הרפורמות בבריאות הנפש בישראל

22.12.2004

התפתחות הטיפול בחולי נפש, כולל התנועה לאל-מיסוד בפסיכיאטרייה, צמחה מתוך אידיאולוגיות ותהליכים חברתיים אשר אפיינו את המאה העשרים. מודלים רבים...

קראו עוד >
  • אבנר אליצור יהודה ברוך יעקב לרנר מרדכי שני

שירותי רווחה אישיים – 2004

15.12.2004

מצב זה מקשה על קביעה ברורה של סוגי הצרכים הנכללים בטווח פעולתם או מצויים מחוצה לו, ועל מיקומם בסולם עדיפויות,...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

הסקר החברתי – 2004

15.12.2004

הסקר מהווה כלי משלים לניתוח ההקצאה לשירותים חברתיים, בהציגו את חוות דעתם של מקבלי השירותים – כלל הציבור, והוא מעשיר...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

תשלומי העברה – מערכת הביטוח הלאומי – 2004

15.12.2004

המעברים המתרחשים והצפויים להתרחש של אוכלוסיות חלשות בין מצבי תעסוקה למצבי אבטלה מובנים בשוק העבודה הנוכחי. מצבים אלה מחייבים להנהיג...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

שחיקת השכר הנמוך ועוני גובר במשפחות עובדות: ישראל 1989-2002

14.12.2004

הגידול בפערים בין השכירים בשוק העבודה משתקף בגידול הפערים בהכנסה הכלכלית לנפש (תקנית) של משקי הבית, לפני קבלת תשלומי העברה...

קראו עוד >
  • צבי זוסמן

מערכת החינוך – 2004

01.12.2004

הממד הראשון הוא הגידול במספר התלמידים והשינויים בהתפלגותם בין מגזריה של המערכת; הממד השני הוא ההתפתחות בגודלן של מסגרות החינוך...

קראו עוד >
  • יעקב קופ
טענו עוד...