עבודה וחיי משפחה: מדיניות חופשת הלידה בישראל

13.07.2016

תעסוקת נשים שיעורי התעסוקה של נשים בישראל גבוהים יחסית, ואף עולים עם הזמן. ב-2014 היה שיעור התעסוקה בקרב נשים ישראליות...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב