מערכת הביטחון הסוציאלי – 2006

15.05.2007

מערכת זו כוללת שורה ארוכה של תכניות, המופעלות ברובן על-ידי המוסד לביטוח לאומי, אך גם באמצעות משרדי ממשלה אחרים (הביטחון,...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

הסקר החברתי – 2006

15.05.2007

כמדי שנה גם השנה הקפדנו להמשיך ולשאול מספר שאלות בניסוח זהה לשנים קודמות, כדי להבטיח שבתחומים אלה, בהם נשאל הציבור...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

שירותי הרווחה האישיים – 2006

15.05.2007

האחריות לפיתוח השירותים, לקביעת תוכנם, ולמימונם מתרכזת בידי משרד הרווחה ומחלקות הרווחה ברשויות המקומיות, בעוד אספקת רוב השירותים הועברה זה...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

מערכת הבריאות – 2006

14.05.2007

שירותי הבריאות מעוגנים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי והם ניתנים תמורת השתתפות נמוכה, יחסית, של הציבור. את ההישגים בתחום בריאות האוכלוסייה...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

מערכת החינוך – 2006

13.05.2007

החלק הראשון של הסקירה עוסק בשינויים המרכזיים  המאפיינים את אוכלוסיית התלמידים ואוכלוסיית המורים. שינויים אלה משפיעים על אופייה ועל איכותה...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

חלקה של ההוצאה הציבורית בתוצר: לנוכח הצורך להגדיל את ההוצאה לביטחון

13.05.2007

לא היה בשינויים המתוכננים בתקציב המדינה לשנת 2007, על פי העקרונות שנקבעו בקווי היסוד של הממשלה, כדי לשנות את המדיניות,...

קראו עוד >
  • צבי זוסמן

הוצאות הממשלה על השירותים החברתיים – 2006

13.05.2007

בינתיים, האירועים הביטחוניים בקיץ 2006 קטעו את הצמיחה הכלכלית המואצת, ויצרו מציאות מדינית-ביטחונית המחייבת חשיבה חדשה לגבי סדר העדיפויות בהקצאת...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

סיכום הממצאים – הקצאת משאבים לשירותים האישיים 2006

13.05.2007

הפרק סוקר ממצאים בנושאים הבאים: חלקה של ההוצאה הציבורית בתוצר; הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים; מערכת החינוך; מערכת הבריאות; שירותי...

קראו עוד >
  • יעקב קופ ז"ל