הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים 1992-1993

21.07.1993

הפרק מציג את הרקע הכלכלי במשק בראשית שנות התשעים ובמיוחד ב-1992, ובוחן את רמת ההוצאה הממשלתית המתוכננת ליעדים חברתיים לשנת...

קראו עוד >
  • ג'ימי וינבלט יואל בלנקט

מאפיינים חברתיים – תמורות והשלכות

21.07.1993

פרק זה הוא ראשיתו של דו"ח מקיף שייכלל מעתה בפרסום השנתי של המרכז כהשלמה לניתוח הקצאת המשאבים לשירותים חברתיים. בפרסום...

קראו עוד >
  • משה ליסק