לחידוש דרכי הטיפול בעליה וקליטה

21.09.1988

בתום המחקר הוגש לסוכנות היהודית דין וחשבון מקיף, בשם "המחלקה לעלייה וקליטה בסוכנות היהודית: חלופות לשינוי 1987". הפרק המוצג כאן...

קראו עוד >
  • ישראל כץ

מגמות במערכת הבטחת הכנסה בשנים 1980-1987

21.09.1988

הגורם העיקרי להתפתחות זו הוא העלייה ברמות הממוצעות של הקיצבות בתחומים שונים של הבטחת הכנסה. המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי...

קראו עוד >
  • יהודה גבע

הוצאות הממשלה בתחום החברתי 1987-1988

20.09.1988

המודדים שניעזר בהם לניתוח מדיניות ההקצאה הם משקל ההוצאות החברתיות בתקציב (הכולל והרגיל) ובתוצר המקומי הגולמי; דפוסי הגידול במונחים ריאליים;...

קראו עוד >
  • יעקב קופ יואל בלנקט דלית נחשון-שרון

הקצאת משאבים ציבוריים לחינוך

20.09.1988

כפי שיוצג במאמר היה תהליך זה מלווה במידה מסויימת של החלפת מימון ציבורי במימון פרטי. במצב דברים זה - עולות...

קראו עוד >
  • רות קלינוב

ההוצאה הלאומית על בריאות

20.09.1988

מתקבל הרושם - לפחות אצל חלק מן הציבור, וכן אצל חלק מן העוסקים בנושא - שקיימת מגמה מתמשכת של קיצוצים...

קראו עוד >
  • גור עופר