ההקצאה לשירותים ושויון כלכלי

21.12.1985

ללא הערכה וכמותה על-פני כל השירותים החברתיים הניתנים על-ידי הממשלה או גופים ציבוריים אחרים אין כל אפשרות למדוד את אי-השויון...

קראו עוד >
  • גדעון פישלזון

קוים למדיניות הכנסה והבטחתה

21.12.1985

כלולים בו שלושה סעיפים: הראשון מעלה מספר הערות בדבר המודדים הננקטים כל-ידי החוקרים בניתוח ההקצאה. השני מתמקד בהתפתחויות שחלו בתשלומי...

קראו עוד >
  • חיים ברקאי

מדיניות שיכון בישראל

21.12.1985

מיתן לסכם את ממצאי המחקר, ואת החלופות השונות של המדיניות:  ניתוח הנתונים על ממדי הבנייה ומחירי הדיור במשך עשור השבעים...

קראו עוד >
  • סטוארט גבריאל

הוצאות (הקלות) מס בישראל

21.12.1985

תקציב כזה יעמיד לרשות הציבור מידע מפורט ושיטתי על היקפן של הקלות מס המוענקות לקבוצות אוכלוסייה מסוימות .או לפעולות כלכליות...

קראו עוד >
  • אבי אלקינד מנחם שפיגל איתן ששינסקי

התחולה המשפחתית של הכנסות ומסים

20.12.1985

המאמר מסכם את השלב הראשון של המחקר, ובו אנו מנתחים את המצב הקיים ובוחנים את התחלקות ההכנסות תוך הסתכלות על...

קראו עוד >
  • אורית אבן-שושן יורם גבאי

מדיניות פיסקלית

20.12.1985

צעדי המדיניות העיקריים שהופעלו בתחום המסים כללו החמרות מסוימות במסים הישרים והפחתות במסים העקיפים. השינויים האלה השפיעו, אמנם, בשוליים על...

קראו עוד >
  • יורם גבאי

מדיניות ההוצאה הלאומית על חינוך ובריאות

05.12.1985

הפרק שלפנינו עוסק בניתוח המשיניות ובחלופות אפשריות למדיניות זו. כהקדמה לדיון נרחיב את היריעה שנפרסה במדור הראשון של הספר, ונייחס...

קראו עוד >
  • גור עופר