ההוצאה הממשלתית – מבנה, אוכלוסיות יעד ותחזית צרכים

21.04.1987

אולם אין ספק שהדיונים על התקציב לשנה הקרובה חייבים להתנהל בצילם של תהליכים רב-שנתיים, ובראייה של הצרכים לטווח הארוך. בהתייחסות...

קראו עוד >
  • יעקב קופ יואל בלנקט דלית נחשון-שרון

מבנה השכר בתעשייה וההשלכות של הנהגת שכר מינימום על עלויות השכר והייצור

20.04.1987

העדפת המגזר במדיניות הממשלה והניסיון לעודד עובדים ממגזרים אחרים לעבור אליו נובעת מתרומת התעשייה לצמיחה הכלכלית ולמאזן התשלומים. יש אם...

קראו עוד >
  • ג'ימי וינבלט ישראל לוסקי

היערכות שירותי הבריאות העידן של משבר כלכלי

20.04.1987

 בשני ימי הדיון השתתפו מומחים מתחומי הבריאות השונים: מינהל רפואי, כלכלת בריאות, תכנון ומחקר רפואי. המתדיינים מייצגים קשת רחבה ומגוונת...

קראו עוד >
  • יואל בלנקט קלמן י' מן אביבה רון אריק פרץ ז'ק מישל ארנולד רוזין לוטה זלצברגר גבי בן-נון גור עופר

עלות והקצאה של שירותים – עדיפויות במדיניות חברתית

20.04.1987

הקיצוצים שמנסים לבצע במתן שירותים אלה, והנסיונות להטיל חלק ממימון השירותים על מקבלי השירותים, נתקלים בהתנגדות נמרצת מחוגים שונים. המודדים...

קראו עוד >
  • חיים ברקאי

ההוצאה הלאומית לשירותים חברתיים

20.04.1987

הסקירה ההיסטורית וההשוואה הבינלאומית נועדו להכניס את הדיון במה שמכונה בציבור "קיצוצים" לתוך פרספקטיבה מתאימה: מה קרה לרמת הפעילות בשירותים...

קראו עוד >
  • גור עופר

לקחים מניתוח ההוצאה החברתית

20.04.1987

חלקו העיקרי של הדיווח בספר זה מתייחס לפעילות הממשלה בתחומים אלה, וזאת משום הענין המיוחד שיש לנו במשיניותה החברתית, כמתבטא...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

ההוצאה לשירותים החברתיים 1986/87: מכאן – לאן?

20.04.1987

תמיד, ואולי דווקא בתקופה זו של בלימה בצמיחה הכלכלית - ומכאן גם לעת העצירה בגידול ההוצאה החברתית מתחייב מאמץ מיוחד...

קראו עוד >
  • ישראל כץ

מדיניות חברתית כלפי הורים עובדים עם ילדים בגיל הרך

04.04.1987

ההסדרים בנויים רובם במסגרת האילוצים של ההוצאה הציבורית ברמתה הקיימת, אך גלום בהם הפוטנציאל של שיפור המצב הכלכלי היחסי של...

קראו עוד >
  • אברהם דורון יוסי תמיר חיים אדלר