זכאות לתעודת בגרות – הנשים מגדילות את הפער

29.03.2011

הגישה להשכלה גבוהה בישראל מחייבת הצלחה במבחני הבגרות בתחומי לימוד בסיסיים. בשל החשיבות המרכזית של תעודת הבגרות, מדיניות החינוך בישראל...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

דברים לזכרו של ד”ר ישראל כ”ץ ז”ל

21.03.2011

ד”ר כ”ץ היה אחד ממעצביה של מדינת הרווחה הישראלית כבר מראשית שנות הששים. תפקידיו לאורך השנים יצרו מארג מגוון של...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

רפואת השן בישראל עדיין מחוץ לגדר

14.03.2011

מאז 1995 תושבי ישראל זוכים לביטוח בריאות ממלכתי. גם קודם לכן הגישה לשירותי רפואה בסיסיים הייתה כמעט אוניברסלית והובטח כיסוי...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

גז טבעי הוליד דיון טבעי

13.03.2011

ישראל נחשבה בעבר הלא-רחוק למדינה דלת משאבי טבע, וכישורי התושבים היוו המשאב היחיד שניתן היה לבנות עליו. לפיכך, המדיניות הציבורית...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

האם הישגי מערכת החינוך בישראל הורעו בשנים האחרונות?

07.03.2011

העבודה הנוכחית לא נועדה להוכיח שמצבה של מערכת החינוך משביע רצון. ההישגים של תלמידי ישראל במבחנים הבינלאומיים נמוכים; הפערים בתוך...