שירותי הרווחה האישיים – 2008

21.02.2009

האחריות לפיתוח השירותים, לקביעת תוכנם, להגדרת הזכאים להם ולמימונם מתרכזת בידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים והרשויות המקומיות (מחלקות הרווחה), אך...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

מערכת הביטחון הסוציאלי – 2008

21.02.2009

התכניות מתמקדות בהקלה על עוני; בשמירה על רמת חיים של כלל האזרחים; בפיזור הכנסותיו של הפרט על פני תקופות חייו;...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

הסקר החברתי – 2008

21.02.2009

הסקר מהווה תוספת חשובה לתמונת המצב החברתי, המוצגת בדו"ח השנתי של המרכז. כמדי שנה, גם השנה הוצגו מספר שאלות בניסוח...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

תעסוקה, אבטלה ושכר – 2008

20.02.2009

הצמיחה במשק, שהואטה במחצית השנייה של 2008, הקיצוצים בתשלומי ההעברה ותכניות מ"רווחה לעבודה" הביאו להתרחבות התעסוקה בכל הענפים ואף לכניסה...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

מערכת הבריאות – 2008

20.02.2009

אופייה הציבורי של מערכת הבריאות בישראל ואיכות כוח האדם במקצועות הבריאות מאפשרים לכאורה קיומם של שירותים ברמה מקצועית גבוהה, הנגישים...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

סיכום הממצאים – הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2008

20.02.2009

סיכומים בתחומים הבאים: התפתחויות הכלכליות; תעסוקה, אבטלה ושכר; הוצאות הממשלה על השירותים החברתיים; מערכת החינוך; מערכת הבריאות; שירותי הרווחה האישיים;...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

הוצאות הממשלה על השירותים החברתיים – 2008

20.02.2009

שלוש השנים האחרונות התאפיינו בצמיחה כלכלית מרשימה, שבאה לאחר האטה בפעילות הכלכלית בשנים שקדמו להן, 2003-2001. להאטה באותן שנים תרמה...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

מערכת החינוך – 2008

20.02.2009

בחלקו הראשון סקירה של ההתפתחויות העיקריות שחלו בשנים האחרונות באוכלוסיית התלמידים ובאוכלוסיית המורים, שינויים מרכזיים בהרכבם ובמאפיינים אחרים שלהם ולאחריה...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב