מבט לעתיד ההרכב הדמוגרפי בישראל

21.05.2010

בשנת 1960, 15 אחוז מכלל תלמידי החינוך היסודי בישראל למדו במערכת החינוך החרדי או הערבי (תרשים 6), בעוד 61 אחוז...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

אבטלה לעומת אי-תעסוקה בישראל

14.05.2010

שיעורי האבטלה בישראל היו גבוהים מהממוצע המערבי במשך שנים רבות, גם לפני המיתון של תחילת שנות האלפיים. בשנת אלפיים –...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

גידול באי-התעסוקה בקרב גברים בשלושת העשורים האחרונים

14.05.2010

לפני שלושה עשורים, שיעורי אי-התעסוקה של גברים ישראלים לא-חרדיים בגילאי העבודה העיקריים (35-54) היו דומים מאוד לשיעור הממוצע במדינות המפותחות...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

ירידה באי-התעסוקה בקרב נשים בשלושת העשורים האחרונים

14.05.2010

תמונת מצב בתעסוקה בקרב נשים בגילאי 35-54 שונה בתכילת מזן של הגברים, הן בישראל והן במדינות ה-OECD. בזמן שחלה עלייה...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

רפואת השן: נטל ההוצאה על משקי הבית

14.05.2010

ההוצאה על ביטוח פרטי שכיחה בקרב אחוז נמוך ממשקי הבית, בעיקר בחמישוני ההכנסה הגבוהים, והיא משפרת את מצבם, תוך הרחבת...