נגישות לצדק חברתי בישראל

20.07.2009

ההנגשה של צדק ומשאבים היא הבסיס להבטחת הגשמת זכויות של יחידים וקבוצות בכל תחומי החיים. הבטחת הנגישות כוללת היבטים מוסריים...

קראו עוד >

הרשות נתונה: מחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות למול התרחבות תופעת העוני: ציפיות, תפיסות ומציאות

20.07.2009

המחקר התהקד בזיהוי האופן בו מנהלי המחלקות תופסים את בעיית העוני, את הדרכים להתמודד עמה, את הזיקה בין תפיסות אלה...

קראו עוד >
  • חנה כ”ץ יוסף קטן מנחם מוניקנדם