תנועת תלמידים אופקית במערכת החינוך: מעברים בין המגזרים השונים

28.08.2006

המחקר בישראל בסוגיה זו הוא ראשוני. תנועת תלמידים אופקית במערכת היא חלק מנושא רחב יותר של חופש בחירה בית-ספר על-ידי...

מאלימות להלימות: אלימות בבתי-הספר: מאפיינים, סיבות ורעיונות

22.08.2006

במוקד הדיונים התייחסות לאלימות בבתי-הספר מנקודת ראותם של המנהלים. המאמר נשען גם על מחקרם המקיף של בנבנישתי ואסטור, שפורסם לקראת...

קראו עוד >
  • דן שרון