“לא על הלחם לבדו יחיה האדם”: מדידת העוני בישראל בפרספקטיבה בינלאומית

22.11.2003

חשיבות המידע על היקף העוני והשפעתו האפשרית על עיצוב המדיניות החברתית בישראל מחייבת אותנו לבחון, האם אפשר להסתפק במדידת העוני...

קראו עוד >
  • מנחם מוניקנדם יוסף קטן