מגדר במדינת הרווחה בישראל: התפתחות וסוגיות

15.02.2001

מטרתה של העבודה לתרום לקידום הדיון על-ידי סקירת היבטים שונים של מגדר במדיניות הרווחה בישראל, תוך התמקדות בסוגיות אחדות הקשורות למדיניות החברתית...

קראו עוד >