הכלכלה השחורה בישראל

22.12.2014

ההערכה היא שצמצום ממדי הכלכלה השחורה במחצית יניב למדינה הכנסות בהיקף של 4–3 אחוזי תמ"ג, שהם כ-40–30 מיליארד שקלים. באמצעות...

קראו עוד >
  • נעם גרובר

לוחות ההוצאה החברתית

20.12.2014

פרק זה ב"דוח מצב המדינה" כולל לוחות נתונים שרוכזו במרכז טאוב, המפרטים את הוצאות התקציב הסופיות (למעט שנת הכספים האחרונה)...

קראו עוד >
  • שגית אזארי-ויזל יוליה קוגן

עוני בקרב האוכלוסייה המבוגרת בישראל

20.12.2014

בחלקו הראשון נבחנות המגמות בשיעורי העוני בקרב המבוגרים בהשוואה לאוכלוסייה הצעירה יותר. הממצאים מצביעים על מגמת ירידה בשיעורי העוני בקרב...

תקציבי הרווחה לאוכלוסייה המבוגרת בישראל

20.12.2014

הסקירה מצביעה על גידול בקצבאות שמעניק המוסד לביטוח לאומי לקשישים, המסייע להרחיק את הקשישים מעל קו העוני. עם זאת, גובה...

קראו עוד >
  • שגית אזארי-ויזל חיה שטייר

דפוסי ההוצאה על מזון בישראל

20.12.2014

פרק זה מנסה להגדיר הוצאה נורמטיבית לנפש למזון בישראל, כזו שאינה לוקה בחסר אך גם אינה בגדר מותרות. כמו כן...

שילוב ערבים ויהודים בבתי ספר בישראל

17.12.2014

רובם המוחלט של הישראלים חיים ביישובים חד-לאומיים, עובדים במקומות עבודה נפרדים ולומדים במוסדות נפרדים במערכת החינוך. עם זאת, מציאות ההפרדה...

קראו עוד >

מגמות בהתפתחות מערכת החינוך

17.12.2014

במגמת ההתפתחות של ההרכב הדמוגרפי חלה תפנית משמעותית; המשאבים העומדים לרשות מערכת החינוך גדלו מאוד; ובתחום כוח האדם, כל המורים...

מגמות בהתפתחות מערכת החינוך

17.12.2014

שתי תופעות בולטות, העלייה בחלקו של החינוך המוכר שאינו רשמי במגזר הערבי; ושיעור בני ה-6 הממשיכים ללמוד בגני-הילדים. הדיון בכוח...

טענו עוד...