ההוצאה החברתית והרכבה – 1998

13.08.1999

נוסף על פעולות אלה קיים מקבץ של קצבאות המשולמות לפרטים ולמשפחות על-ידי המוסד לביטוח לאומי, שחלקן ממומן מתקציב המדינה. הצירוף...

קראו עוד >
  • ג'ימי וינבלט יוסף קטן יואל בלנקט נחום בלס דלית נחשון-שרון יעקב קופ ז"ל

סיכום הממצאים וחלופות למדיניות – 1998

13.08.1999

סיכומים בנושאים הבאים: הקצאת המשאבים ופלורליזם בחברה הישראלית. המאמר מופיע כחלק מהפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 1998,...

קראו עוד >
  • ארנון גפני