ההישגים הלימודיים של תלמידים ערבים

30.08.2017

תקציר המחקר מה ההבדלים בין ההישגים הלימודיים של תלמידים ערבים לאלו של יהודים בישראל? מחקרים חינוכיים רבים בחנו שאלה זו...

מערכת הבריאות הציבורית בישראל אינה נותנת מענה מספק לצורכי האזרחים

14.08.2017

למרות קיומו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי מ-1995, ההוצאה הפרטית על שירותי בריאות גדלה בשנים האחרונות מהר יותר מאשר ההוצאה...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב