איחוד רשויות בישראל: לקחים והצעות לעתיד

18.08.2013

לפי אומדן המתבסס על תוצאות רפורמת איחודי הרשויות שבוצעה בישראל בשנת 200 3 (Reingewertz, 2012), הודות ליתרונות לגודל באספקת שירותים...

קראו עוד >
  • יניב ריינגוורץ

האם שוק העבודה בישראל מקוטע?

13.08.2013

במודל בעל שלושה מקטעים אנו מבחינים בין מקטע שבו השכר נמוך ומקטע שבו השכר גבוה, וכן מקטע נוסף בעל שונות...

קראו עוד >
  • איל קמחי עזרא פישמן