דרך לא סלולה: הסללה בחינוך התיכוני בישראל

31.03.2016

הוויכוח המתמשך בנושא החינוך המקצועי בישראל משקף חילוקי דעות אידאולוגיים עמוקים בציבור. מצד אחד ניצבים אלו הטוענים כי החינוך המקצועי מרחיק...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

מעורבותן של הרשויות המקומיות במימון שעות העבודה במערכת החינוך

01.03.2016

המחקר בוחן את מידת מעורבותן של הרשויות המקומיות במימון שעות העבודה של כוחות ההוראה בחינוך היסודי הממלכתי-עברי הרשמי הרגיל, ואת...

קראו עוד >