הוראת מדיניות חברתית: מסגרת קונספטואלית לתוכנית הוראה

15.07.2005

אמנם הדיון יתמקד בהוראת מדיניות חברתית בהקשר הספיציפי של עבודה סוציאלית, אך ניכר כי הסוגיות והדילמות, דרכי ההתמודדות המוצעות והתכנית...

קראו עוד >

הוראת מדיניות חברתית: מסגרת קונספטואלית לתכנית הוראה

15.07.2005

עם זאת, ניכר כי הידע בנושאים הקשורים בהיבטים שונים של מדיניות חברתית, הן בקרב קובעי המדיניות ומעצבי דעת הקהל והן...

קראו עוד >