חשיבות היקף לימודי המתמטיקה בתיכון לקריירה

22.04.2015

מהמחקר עולה כי שיעור התעסוקה של נבדקים שנבחנו בבגרות במתמטיקה בהיקף של 3 יחידות לפחות גבוה מזה של אלו שנבחנו...

קראו עוד >
  • איל קמחי אריק הורוביץ

מצבה הכלכלי של האוכלוסייה המבוגרת בישראל

15.04.2015

אוכלוסיית המערב מצויה במגמה מתמדת של הזדקנות. מגמה זו כרוכה בבעיית עוני ואי שוויון, מכיוון שמרבית המבוגרים אינם משתתפים עוד...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב