שירותי רווחה אישיים – 1997

21.11.1997

תקציבי השירותים האישיים בשנות התשעים שונים לבלי היכר לעומת אלו של שנות השמונים, ברמתם אך במיוחד בהרכבם ובאופן מימונם. היקף...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

שירותי הבריאות – 1997

20.11.1997

במערכת שתוארה כאן בקצרה פועלים כוחות רבים, לעתים בכיוונים מנוגדים, או לפחות תחרותיים, ולעתים באופן משלים. יעדיהם הבסיסיים לקדם את...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

מערכת החינוך – 1997

20.11.1997

במהלך השנים, מאז 1980, עברה ההוצאה הממשלתית לחינוך תהפוכות דומות - ובחדות רבה יותר - לאלו שעברו על סך ההוצאה...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים – 1997

20.11.1997

בישראל, כמו בכל מדינות הרווחה המערביות המודרניות, קיימת מערכת שירותים חברתיים המופעלים על-ידי מספר גורמים: ממשלה, מוסדות ללא כוונת רווח,...

קראו עוד >
  • ג'ימי וינבלט יוסף קטן יואל בלנקט נחום בלס יעקב קופ

ההוצאה החברתית והרכבה – 1997

20.11.1997

מעורבות הממשלה במתן שירותים (בייצורם הישיר או במימונם) ובהענקת תשלומי העברה מוצדקת בדרך כלל בטיעונים מוסריים, אידיאולוגיים ובטיעונים כלכליים טהורים....

קראו עוד >
  • יעקב קופ

שירותי בריאות הנפש על פרשת דרכים: סיכויים וסיכונים לאור חוק ביטוח בריאות ממלכתי

20.11.1997

הרפורמה בשירותי בריאות הנפש בישראל היתה אמורה להיכנס לתוקפה באחד ביוני 1995. היא נחשבת לאחד השינויים הגדולים שהונהג בעקבות חקיקת...

קראו עוד >
  • אורי אבירם

המדיניות כלפי בתי-ספר אקסטרניים

20.11.1997

ועדת החינוך והתרבות של הכנסת החליטה ב29- בנובמבר 1995 על הקמת ועדת משנה לבדיקת בתי-הספר האקסטרניים. בראש הוועדה עמד ח"כ...

קראו עוד >
  • זאב בנימין בגין חיים אדלר ג'ואן האריסון תמר הורוביץ אריה לוי ריטה סבר יעקב קופ

כיווני ההתפתחות בחינוך המיוחד בישראל: פרספקטיבה בינלאומית

20.11.1997

חינוך מיוחד מוגדר כהוראה המעוצבת בצורה מיוחדת כדי לענות לצרכים המיוחדים של ילדים עם נכויות (disabilities) וקשיים מתמשכים, תוך הבחנה...

קראו עוד >
  • מלכה מרגלית
טענו עוד...