אי שוויון מתהווה בגיל הרך: עוני בגיל הרך והישגים לימודיים עתידיים

01.10.2019

תקציר מנהלים הספרות המחקרית מלמדת כי שנות החיים הראשונות הן תקופה קריטית מבחינת התפתחות המוח: עד גיל 3 מגיע המוח...